Programma aanbod

Culture Shock Coaching biedt de volgende programma’s aan:

 

PRESENTATIES

Centrale Thema’s in de presentaties zijn:

 • Wat is Cultuur ?
 • Waar kom ik cultureel gezien zelf vandaan ?
 • Hoe ziet de cultuur van mijn gastland eruit?
 • Informatie over de 4 fasen van een Cultuurshock.
 • Introductie tot interculturele training.

 


TRAINING

Culture Shock Coaching biedt de drie ingrediënten die een training zou moeten bevatten aan, het ABC van interculturele training:

 • A staat voor affectief (voelen).
 • B staat voor behavioral (gedrag).
 • C staat voor cognitive (weten).

Deze drie ingrediënten zijn verenigd in een persoon en staan onder een constante invloed op elkaar. In de training worden ze in een omgekeerde volgorde behandeld:

 • C: Informatie   Na het behandelen van de thema’s beschreven onder ‘Presentaties’, wordt de kennis verdiept aan de hand van de culturele dimensies van Hofstede. Deze culturele dimensies luiden: Identiteit, Hiërarchie, Waarheid, Geslacht, Virtue and Happiness (Hofstede).
 • B: Cultureel Laboratorium   Rollenspel met de relevante “kunstmatige” culturen.
 • A: Evaluering   Deelnemers zijn in staat om te reflecteren aan de inzichten die verkregen zijn over hun eigen- en gastcultuur. Deelnemers zij in staat de nieuw aangeleerde communicatieve vaardigheden in het dagelijks gebruik te implementeren, hetgeen stressvolle en frustrerende situaties verminderd.

 


COACHING

Culture Shock Coaching biedt het coaching van individuen en families in al hun verschijningsvormen aan. Naast algemene coaching (Conflictmanagement, vastzittende problematiek van diverse aard)  heeft de coach interculturele problematiek als haar zwaartepunt. Wanneer het verhuizen van het ene land naar het andere een overweldigende en negatieve ervaring is geworden biedt Culture Shock Coaching hulp en ondersteuning. De coach gebruikt de non-directieve benadering volgens Rogers, gebruik makend van de klant haar/zijn eigen positieve krachten.

Als een richtlijn worden de 4 fasen van cultuurshock (Oberg) en de culturele dimensies (Hofstede) gebruikt.